Vodja laboratorija: prof. dr. Mihael Sekavčnik

Tajništvo: Darja Jeločnik

Laboratorij za termoenergetiko je naslednik Kaloričnega laboratorija predvojnega Zavoda za strojništvo tedanje Tehniške fakultete. Sodeluje z vsemi slovenskimi termoelektrarnami, nadalje z energetsko intenzivnimi vejami industrije, z raziskovalnimi instituti in vladnimi ustanovami. V preteklosti so bili pomembnejši člani laboratorija ali njegovi sodelavci: prof. Leopold Andree, prof. Boris Černigoj, višji pred. mag. Roman Povše, akademik prof. dr. Zoran Rant prof. dr. Dušan Florjančič in prof. dr. Matija Tuma.

Raziskovalna področja: Energetski sistemi, Generatorji toplote, Zgorevanje, Vodikove tehnologije, Aktivna energetska omrežja

Spletna stran: http://lte.fs.uni-lj.si/

Pojdi na vsebino