Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani organiziramo jubilejno deseto Študentsko tehniško konferenco »ŠTeKam«, ki bo 5. septembra 2024.

Konferenca ŠTEKAM študentom in dijakom odpira vrata v znanstveno raziskovanje ter jih spodbuja pri iskanju inovativnih rešitev. Vsi predstavljeni prispevki bodo objavljeni v zborniku konference in vpisani v sistem Cobiss pod tipologijo Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08).
Študentje in dijaki lahko sodelovanje na konferenci uveljavljajo kot izjemen dosežek, ki je pogoj za pridobitev  Zoisove štipendije. Z vpisom članka v Cobiss pridobijo uradno dostopno referenco o znanstvenem raziskovanju, kar pa je dobra popotnica pri kreiranju uspešne kariere.

ŠTUDENTSKA TEHNIŠKA KONFERENCA

KDAJ: 5. september 2024 ob 9. uri

KJE: Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana

KDO: Študenti prve, druge in tretje stopnje ter dijaki 4. letnika

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:  21. avgust 2024 na naslov: simpozij@fs.uni-lj.si.

 

Navodila za pisanje prispevka

Pri pisanju prispevka dosledno upoštevajte napotke in obliko, določeno v predlogi (Word ali Latex). Prispevki, ki ne bodo pripravljeni po predlogi, bodo vrnjeni avtorjem v popravilo oziroma bodo zavrnjeni. Obseg posameznega prispevka je omejen na največ 8 strani. Avtorje prosimo, da pošljejo PDF prispevka z imenom poimenovanja avtorjev (npr. berlec_brojan_drobnic.pdf).

Predstavitev prispevka

Prav tako uporabite pripravljeno predlogo za predstavitev prispevka, ki naj traja 8 min (+ 2 min za vprašanja) in obsega približno 8 strani.

OBRAZCI IN IZJAVE

Vsak prispevek mora imeti poleg avtorja študenta, oziroma mladega raziskovalca, tudi mentorja, ki je lahko soavtor, sočasno pa bo tudi recenzent prispevka (mora imeti doktorat znanosti z ustreznega področja). Skupaj s prispevkom je potrebno poslati tudi podpisano in skenirano izjavo avtorja in recenzenta.

OBJAVA PRISPEVKOV

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo zaveden v COBISSu. Za vpis prispevka v COBISS je potrebno izpolniti obrazec.

Izbrani prispevki bodo lahko objavljeni v reviji Ventil. Posebej bo nagrajena tudi najboljša predstavitev na konferenci.

Pojdi na vsebino