Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija. Prešernove nagrade vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze slovesno podeljuje rektor. Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom FS

Za nagrade se lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena in uspešno zagovarjana med 1. 9. 2022 in 31. 8. 2023.

Študenti predložijo delo (tiskan izvod in elektronski izvod, ki je istoveten tiskanemu), obrazec in izjavo najkasneje do 1. septembra 2023 v študentski referat UL FS.

Pojdi na vsebino