Med šestimi prednostnimi nalogami Komisije v obdobju 2019–2024 je tudi tako imenovani Evropski zeleni dogovor, katerega cilj je, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina. Ukrepi na mikroravni gospodarskih subjektov so izredno pomembni, vendar se pogosto postavlja vprašanje, kako se naloge lotiti, jo pospešiti? Eden od odgovorov je zagotovo sodelovanje s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani se zaveda svoje pomembne vloge in družbene odgovornosti pri uresničevanju ciljev Evropskega zelenega dogovora. Kot odgovor na izzive, s katerimi se danes soočajo gospodarski subjekti in akademske ustanove, je fakulteta oblikovala štiri raziskovalne platforme: Tovarne prihodnosti, Trajnostna energija, Zelena in varna mobilnost ter Zdravje. Raziskovalne platforme obravnavajo posebna družbena in gospodarska vprašanja, pri katerih vam naši raziskovalci lahko pomagajo s svojimi kompetencami in najsodobnejšo raziskovalno opremo.

Pojdi na vsebino