Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Infrastrukturni center za sodobno strojništvo je raziskovalna skupina (0782-037), ki deluje v sklopu Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je delno sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

IC za sodobno strojništvo omogoča kvalitetnejše delovanje, infrastrukturno podporo, vrhunsko znanje in medsebojno sodelovanje med raziskovalnimi skupinami znotraj raziskovalnih inštitucij, slovenske industrije in širše v mednarodnem prostoru. Sestavljen je iz raziskovalno-razvojnih enot, ki podpirajo delovanje skupin iz več različnih usmeritev v okviru strojništva in tudi drugih tehničnih disciplin.

S svojo opremo, znanjem in usposobljenimi kadri predstavlja infrastrukturno podporo predvsem na področju večje raziskovalno-razvojne opreme, ki je iz objektivnih razlogov ni mogoče in tudi ni smiselno podvajati v slovenskem prostoru, ki je relativno majhen. Hkrati pa IC za sodobno strojništvo omogoča medsebojno povezavo raziskovalno-razvojnih enot med seboj in z uporabniki preko sodobnih informacijskih poti in tehnologij, kot so video-konferenčni sistemi, mreže, delovne postaje in druge računalniške povezave.

Raziskovalna in infrastrukturna oprema

V okviru IC za sodobno strojništvo deluje najmočnejši superračunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju HPCFS (»High Performance Computing« Fakultete za Strojništvo), ki se uporablja za reševanje zahtevnih inženirskih raziskovalnih problemov. Spletna povezava na HPCFS: hpc.fs.uni-lj.si.

Ostala raziskovalna in infrastrukturna oprema

Vodja IC za sodobno strojništvo je prof. dr. Janko Slavič

Po dogovoru tudi:

  • Optični merilni sistem
  • Vibrometer laserski
  • Oprema za merjenje izpustov mase delcev
  • Video ekstenziometer
  • Termografska kamera s hlajenim detektorjem
  • Optična pinceta z mikroskopom
  • Litografski sistem za direktno lasersko osvetljevo
  • Čista soba
Pojdi na vsebino