Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Naprava za raziskavo fretinga s pripradajočo opremo za analizo površin
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Oprema je namenjena raziskavi mehanizma fretting obrabe, ki se pojavlja pri nihanjih z veliko frekvenco in amplitudo v mikrometerskem področju. S pomočjo opreme je moč zasledovati in analizirati odpornost materialov, površinskih plasti in obdelav pri fretting utrujanju.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Skip to content