Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena raziskavi mehanizma fretting obrabe, ki se pojavlja pri nihanjih z veliko frekvenco in amplitudo v mikrometerskem področju. S pomočjo opreme je moč zasledovati in analizirati odpornost materialov, površinskih plasti in obdelav pri fretting utrujanju.

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago v laboratoriju TINT, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino