Ime projekta
Šifra/akronim
Trajanje projekta
Vodja projekta
Tip projekta
JVPdevice
02.10.2023 - 31.12.2024
doc. dr. Janez Urevc
Mednarodni
HybriDT II
06.09.2023 - 05.12.2024
doc. dr. Miha Ambrož, prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
NAHV
01.09.2023 - 31.08.2029
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
MAGRITTE
01.09.2024 - 31.08.2026
izr. prof. dr. Leon Kos
Mednarodni
RealHyFC
01.06.2023 - 31.05.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
MEAsureD
01.06.2023 - 31.05.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
STAGE
01.06.2022 - 31.05.2025
doc. dr. Marko Šimic
Mednarodni
SINGLE
01.05.2023 - 30.04.2026
doc. dr. Mitja Mori
Mednarodni
NEXTBMS
01.06.2023 - 30.11.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
FASTEST
01.06.2023 - 31.05.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
N1-0278
01.01.2023 - 31.12.2025
doc. dr. Boštjan Gabrovšek
Nacionalni
aProMag
01.01.2023 - 29.12.2023
doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Mednarodni
BLESSED
01.02.2023 - 31.01.2027
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
EuroCC 2
01.01.2023 - 31.12.2025
asist. dr. Pavel Tomšič
Mednarodni
N2-0227
01.12.2021 - 30.11.2025
prof. dr. Mihael Sekavčnik
Nacionalni
V4-2230
01.10.2022 - 30.09.2025
prof. dr. Tatjana Unuk (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Hočevar)
Nacionalni
V4-2226
01.10.2022 - 30.09.2025
prof. dr. Mario Lešnik (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Hočevar)
Nacionalni
V2-2279
01.10.2022 - 30.09.2024
prof. dr. Zorka Novak Pintarič (vodja projekta na UL FS doc. dr. Tine Seljak)
Nacionalni
V2-2296
01.10.2022 - 30.09.2024
izr. prof. dr. Robert Kunc
Nacionalni
V2-2256
01.10.2022 - 30.09.2023
doc. dr. Mitja Mori
Nacionalni
L2-4485
01.10.2022 - 30.09.2025
vodja projekta: doc. dr. Vid Agrež (vodja projekta na UL FS prof. dr. Rok Petkovšek)
Nacionalni
J7-4639
01.10.2022 - 30.09.2025
znan. svet. dr. Ingrid Milošev (vodja projekta na UL FS prof. dr. Edvard Govekar)
Nacionalni
L7-4495
01.10.2022 - 30.09.2025
izr. prof. dr. Ciril Arkar
Nacionalni
Z2-4479
01.10.2022 - 30.09.2024
asist. dr. Tadej Dobravec
Nacionalni
Z2-4471
01.10.2022 - 30.09.2024
asist. dr. Damir Grguraš
Nacionalni
J1-4031
01.10.2022 - 30.09.2025
doc. dr. Boštjan Gabrovšek
Nacionalni
N2-0251
01.01.2022 - 31.12.2025
prof. dr. Iztok Golobič
Nacionalni
INDY
01.12.2022 - 31.01.2025
prof. dr. Tomaž Katrašnik, prof. dr. Andrej Kitanovski
Mednarodni
PEN@Hydropower CA21104
14.09.2022 - 13.09.2026
prof. dr. Marko Hočevar
Mednarodni
21GRD05 Met4H2
01.10.2022 - 30.09.2025
doc. dr. Gregor Bobovnik
Mednarodni
SENERGY NETS
01.09.2022 - 31.08.2026
prof. dr. Andrej Kitanovski, doc. dr. Mitja Mori, doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
PULSELiON
01.09.2022 - 31.08.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
EUMaster4HPC
01.01.2022 - 31.12.2025
izr. prof. dr. Janez Povh
Mednarodni
LIFE21-CET-PDA-3DIVERSE
01.10.2022 - 30.09.2025
prof. dr. Andrej Kitanovski, doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
LiDeSuM
01.10.2022 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Domen Šeruga, prof. dr. Marko Nagode, izr. prof. dr. Miha Brojan
Mednarodni
H-HOPE
01.11.2022 - 31.10.2026
prof. dr. Marko Hočevar
Mednarodni
SEAMAC
01.01.2023 - 31.12.2025
izr. prof. dr. Joško Valentinčič, prof. dr. Edvard Govekar
Mednarodni
CRYO-MQL
01.01.2023 - 31.12.2023
prof. dr. Franci Pušavec
Mednarodni
NEXTCELL
01.01.2023 - 31.12.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
01.06.2022 - 30.04.2024
Mednarodni
ENLIGHTEN
01.12.2022 - 30.11.2026
prof. dr. Rok Petkovšek
Mednarodni
SURE2COAT: SUSTAINABLE SURFACE TREATMENTS OF COMPLEX SHAPE COMPONENTS FOR TRANSSECTORIAL INDUSTRIAL INNOVATION
SURE2CODE
01.01.2023 - 31.12.2025
doc. dr. Mitja Mori
Mednarodni
MOTIKA
19.05.2022 - 18.05.2025
prof. dr. Marko Hočevar, doc. dr. Franc Majdič
Mednarodni
Prestrezanje fosforja in magnezija iz odpadnih snovnih tokov za proizvodnjo obnovljivih gnojil Program: ERA-NET ERA-MIN
PHOSTER
01.05.2022 - 31.10.2024
doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
Blended Learning Implementation for reSilient, acceSsible and efficient higher education Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje)
BLISS
01.02.2022 - 31.01.2025
prof. dr. Primož Podržaj
Mednarodni
Improved workforce to set transition from manufacturing to digital green fabrication Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje)
DIGIGREEN
01.01.2022 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Mednarodni
Product Hackathons for Innovative Development Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje)
PRO HACKIN'
01.11.2021 - 01.11.2024
doc. dr. Nikola Vukašinović
Mednarodni
CA20130
26.10.2021 - 25.10.2025
doc. dr. Uroš Trdan
Mednarodni
CA20138
22.09.2021 - 21.09.2025
prof. dr. Marko Hočevar
Mednarodni
PCCL
01.01.2021 - 21.12.2024
dr. Borut Černe
Mednarodni
eGHOST
01.01.2021 - 31.12.2023
doc. dr. Mitja Mori
Mednarodni
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium Program: Obzorje Evropa
EUROfusion
01.01.2021 - 31.12.2025
doc. dr. Nikola Vukašinović
Mednarodni
Associate for shaping optimization of Internal Components (IPA Nomination G. Simič) Program: ITER
01.03.2020 - 29.02.2024
doc. dr. Nikola Vukašinović
Mednarodni
GreenTRIBOS
01.01.2020 - 31.12.2023
prof. dr. Mitjan Kalin
Mednarodni
CA18232
04.10.2019 - 03.10.2023
doc. dr. Aljoša Peperko
Mednarodni
Optimiranje sistema nadzora Program: COST
CA18203
02.10.2019 - 01.10.2023
doc. dr. Tomaž Kek
Mednarodni
COMPETE
01.01.2019 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Mednarodni
Z2-3207
01.10.2021 - 30.09.2023
doc. dr. Damijan Zorko
Nacionalni
L7-3186
01.10.2021 - 30.09.2024
prof. dr. David Stopar (vodja projekta na UL FS prof. dr. Matija Jezeršek)
Nacionalni
J2-3054
01.10.2021 - 30.09.2024
doc. dr. Andrej Svete
Nacionalni
J7-3148
01.10.2021 - 30.09.2024
prof. dr. Andrej Kitanovski
Nacionalni
J2-3044
01.10.2021 - 30.09.2024
doc. dr. Martin Petkovšek
Nacionalni
L2-3168
01.10.2021 - 30.09.2024
izr. prof. dr. Gregor Klančar (vodja projekta na UL FS doc. dr. Rok Vrabič)
Nacionalni
J2-3045
01.10.2021 - 30.09.2024
prof. dr. Janko Slavič
Nacionalni
L2-3174
01.10.2021 - 30.09.2024
prof. dr. Marko Hočevar
Nacionalni
L7-3184
01.10.2021 - 30.09.2024
doc. dr. Rok Zaplotnik (vodja projekta na UL FS prof. dr. Matevž Dular)
Nacionalni
J1-3006
01.10.2021 - 30.09.2024
prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (vodja projekta na UL FS prof. dr. Matija Jezeršek)
Nacionalni
L2-3172
01.10.2021 - 30.09.2024
izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
Nacionalni
L2-3165
01.10.2021 - 30.09.2024
doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Nacionalni
J2-3056
01.10.2021 - 30.09.2024
doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Hočevar)
Nacionalni
L2-3173
01.10.2021 - 30.09.2024
prof. dr. Božidar Šarler
Nacionalni
V4-2002
01.11.2020 - 31.10.2023
prof. dr. Stanislav Trdan (vodja projekta na UL FS prof. dr. Marko Hočevar)
Nacionalni
N2-0144
01.01.2020 - 31.12.2023
prof. dr. Miha Boltežar
Nacionalni
Modeling and development of silicon-tin sulfide composite anodes for generation 3b lithium-ion batteries Program: FFG (Austria)
MoSiLIB
01.06.2022 - 31.05.2025
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
Sistem za toplotno upravljanje baterij na osnovi digitalnega mikrofluidnega magnetnokaloričnega hlajenja Program: M-ERA.NET
Cool BatMan
01.06.2022 - 31.05.2025
dr. Urban Tomc
Mednarodni
Nanobubbles Stabilization for Cleaning Applications Program: Obzorje Evropa, Marie Skłodowska-Curie akcija – podoktorska štipendija
NASCAP
20.06.2022 - 19.06.2024
prof. dr. Matevž Dular
Mednarodni
Skip to content