Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

 

Vsebinski opis projekta

V raziskovalnem projektu (RP) raziskujemo učinke specifičnih deformacijskih načinov na lokalno in globalno deformacijo, njihovo superpozicijo, nelinearni odziv in stabilnost, kirigami plasti. Formulirali bomo napovedni teoretični/numerični model za namene iskanja oblike in inverznega oblikovanja ter analizirali parametrični prostor našega sistema za snovanje preobraznih struktur. Te strukture snujemo v kontekstu velikih deformacij, rotacij in (membranskih) deformacij (brez omejitev velikosti).

 

Ključne faze projekta so:

DS 1: Karakterizacija lokalne superpozicije osnovnih deformacijskih načinov

Realizacija: 70 %

 

DS 2: Klasifikacija topoloških defektov in njihove površinske porazdelitve

Realizacija: 50 %

 

DS 3: Modeliranje zloma simetrije in multistabilnosti

Realizacija: 75 %

 

DS 4: Implementacija koncepta kirigami

Realizacija: 40 %

 

DS 5: Reševanje običajnega in inverznega problema

Realizacija: 90 %

 

DS 6: Dokaz koncepta

Realizacija: 70 %

 

DS 7: Srečanja, pisanje člankov, seminarji

Realizacija: 20 %

 

Pojdi na vsebino