Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Globalno segrevanje in podnebne spremembe terjajo nujo po ukrepih za ublažitev emisij ogljikovega dioksida. Izkoriščanje biomase za pridobivanje energije s sočasnim shranjevanjem bodisi ogljikovega dioksida ali ogljika je ena redkih metod za doseganje negativnih emisij (ponora) ogljikovega dioksida. Vendar biomasa za energetske namene ne bi smela vplivati na proizvodnjo hrane, zato jo je treba saditi bodisi na onesnaženem zemljišču ali na pustih tleh, ki jih sicer ni mogoče uporabiti za proizvodnjo hrane. Cilj tega projekta je opraviti osnovne raziskave treh procesov, ki bi jih lahko uporabili za shranjevanje bioogljika, proizvedenega iz biomase iz onesnaženih tal. Prvi od teh postopkov je piroliza, pri čemer bomo raziskali, a) kako parametri procesa vplivajo na zadrževanje kovinskih spojin v trdni fazi in b) sestavo katrana, ki se sprosti med pirolizo. Drugi postopek je delno uplinjanje trdnih produktov pirolize, za katere je značilno zadrževanje kovinskih spojin v trdni fazi (oglju) in sintetični plin dobre kakovosti. Tretji postopek je koksanje katranov iz pirolitičnega plina na površini trdnega produkta uplinjanja (oglja). S tem postopkom koksiranja se oglje z ujetimi kovinskimi spojinami pasivizira in postane nevtralen za okolje, kar bi omogočilo njegovo varno skladiščenje pod zemljo. Poleg tega je dodatni cilj projekta oceniti način shranjevanja ujetih kovinskih spojin v oglju, prekritem s plastjo koksiranih katranov. Piroliza, uplinjanje in koksiranje se bodo izvajali z uporabo namenskih testnih postaj, ki so jih predhodno razvili partnerji z uporabo analitičnih metod in opreme, kot so GC, FTIR, TGA in MS. Za posamezne procese bodo na poldagi raziskav optimalnih procesnih parametrov izvedene analize masnih in energijskih bilanc, kar bo omogočilo a) pridobiti osnovne tehnološke in konstrukcijske parametre posameznih komponent tehnološkega sistema in b) holistično ovrednotiti vpliv tehnologije na okolje z uporabo LCA metode.

 

Pojdi na vsebino