Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Profilometer optični 3D
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Interferometer se uporablja za analizo topografij gladkih in hrapavih površin z resolucijo pod 1 nm. Uporablja se lahko za analizo teksturiranih površin, za analizo obrabnih mehanizmov in obrabnih sledi, za geometrijske meritve, …
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago na TINT, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Skip to content