Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema omogoča izvajanje monotoni in dinamičnih enoosnih natezno-tlačnih preizkusov gradiv do maksimalne dinamične sile +/-20 kN oz. +/-14 kN statično, pri frekvenci do 100 Hz in maksimalni hitrosti pomika 1 m/s.

Dostop do opreme

Potencialni uporabniki naj za informacije v zvezi z razpoložljivostjo, zahtevami in podporo pri uporabi preizkuševališča kontaktirajo odgovorno osebo na oddelku.

Pojdi na vsebino