Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Statično in dinamično preizkuševališče Step Engineering UD08
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Robert Kunc
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Oprema omogoča izvajanje monotoni in dinamičnih enoosnih natezno-tlačnih preizkusov gradiv do maksimalne dinamične sile +/-20 kN oz. +/-14 kN statično, pri frekvenci do 100 Hz in maksimalni hitrosti pomika 1 m/s.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Potencialni uporabniki naj za informacije v zvezi z razpoložljivostjo, zahtevami in podporo pri uporabi preizkuševališča kontaktirajo odgovorno osebo na oddelku.

Skip to content