Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema se uporablja za lasersko obdelavo snovi ter karakterizacijo laserskega sistema in procesa.

Dostop do opreme

Direktni kontakt s skrbnikom; za vsak primer posebej. Kontakt: edvard.govekar@fs.uni-lj.si.

Skip to content