Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema se uporablja za lasersko obdelavo snovi ter karakterizacijo laserskega sistema in procesa.

Dostop do opreme

Direktni kontakt s skrbnikom; za vsak primer posebej. Kontakt: edvard.govekar@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino