Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena izvedbi brez kontaktnih površinskih analiz merjenja topografije, ki omogoča skeniranje profila ali celotne površine na vseh tipih vzorcev. Omogoča skeniranje površine znotraj 150μm višinske razlike, z 1μm lateralno resolucijo in 20nm višinsko natančnostjo.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz,  je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino