Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema omogoča raziskavo obrabnih mehanizmov na nano področju, kar vključuje obremenitve v območju nN in pomike v področju 10nm – 10 µm. S pomočjo opreme je možna raziskava in karakterizacija triboloških procesov v nanopodročju za različne vrste materialov, površinskih plasti in obdelav s poudarkom na interakcijah med površino in mazivom.

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago v laboratoriju TINT, Bogišičeva 8, po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino