Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Oprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Oprema omogoča raziskavo obrabnih mehanizmov na nano področju, kar vključuje obremenitve v območju nN in pomike v področju 10nm – 10 µm. S pomočjo opreme je možna raziskava in karakterizacija triboloških procesov v nanopodročju za različne vrste materialov, površinskih plasti in obdelav s poudarkom na interakcijah med površino in mazivom.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Skip to content