Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Merjenje trenja in debeline mazalnega filma v elastohidrodinamičnem kontaktu.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz, je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino