Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

3D tiskalnik je namenjen izdelavi manjših mikrostrukturiranih izdelkov iz fotopolimera z dimenzijskimi tolerancami med ±10 µm. Maksimalni delovni volumen je 100x100x75 mm. Minimalna debelina plasti je 5 µm. Izdelava večjih izdelkov traja tipično nekaj dni.

Dostop do opreme

Za uporabo opreme se najavi pri skrbniku (Izidor Sabotin) na telefonsko številko 01 477 1 774 v času med 8:00 in 16:00 vsak delavnik.

Pojdi na vsebino