Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Ekstrudor je namenjen ekstrudiranju prahu in granul plastike pri temperaturnem območju med sobno temp. in 400 °C. Ekstrudiran material ima lahko krožno obliko prereza ali pa je ekstrudiran v obliki traku.

Dostop do opreme

Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si.

Skip to content