Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Ekstrudor je namenjen ekstrudiranju prahu in granul plastike pri temperaturnem območju med sobno temp. in 400 °C. Ekstrudiran material ima lahko krožno obliko prereza ali pa je ekstrudiran v obliki traku.

Dostop do opreme

Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino