Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Pospešeni vibracijski test. Raziskave vibracijskega utrujanja.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju na Fakulteti za strojništvo in je ni mogoče premikati. Z opremo rokuje izučen in izkušen operater. Za uporabo se kontaktira vodjo laboratorija prof. dr. Miho Boltežarja.

Pojdi na vsebino