Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Elektrodinamični stresalnik s kontrolerjem za nadzor ne-Gaussovih processov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Janko Slavič
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Pospešeni vibracijski test. Raziskave vibracijskega utrujanja.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju na Fakulteti za strojništvo in je ni mogoče premikati. Z opremo rokuje izučen in izkušen operater. Za uporabo se kontaktira vodjo laboratorija prof. dr. Miho Boltežarja.

Skip to content