Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Naprava za merjenje koncentracije števila delcev je naprava za neprekinjeno merjenje števila delcev v vzorcu aerosola, zajetega iz izpušne cevi. Ta naprava je optimizirana za opravljanje izpustov na motorjih z notranjim zgorevanjem v realnem prometnem toku.

Dostop do opreme

Dostop do opreme imajo sodelavci Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost (LICeM) ter ostale strokovno usposobljene osebe ob predhodnem dogovoru z vodjo LICeM. Naprava je shranjena v zakljenjenem in ustrezno varovanjem prostoru.

Pojdi na vsebino