Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Naprava za izvajnaje prilagojenih triboloških testov s silami, ki omogočajo analizo vpliva pojavov majhnih sil, predvsem adsorbiranih mejnih plasti, ki zahtevajo resolucijo učinka Van der Waalsovih sil, elektrostatskih sil, sil meniskus učikov ipd, torej preizkusi v redu velikosti mini-Newronov.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Skip to content