Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Naprava za izvajnaje prilagojenih triboloških testov s silami, ki omogočajo analizo vpliva pojavov majhnih sil, predvsem adsorbiranih mejnih plasti, ki zahtevajo resolucijo učinka Van der Waalsovih sil, elektrostatskih sil, sil meniskus učikov ipd, torej preizkusi v redu velikosti mini-Newronov.

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago v laboratoriju TINT, Bogišičeva 8, po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino