Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Sistem za karakterizacijo vedenja časovno-odvisnih materialov na nano in mikro skali (Nanoindenter – sistem za nanoin-dentacijo)
  • Odgovorna oseba: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Sistem za nanoindentacijo omogoča določitev Young-ovega modula in trdote v skladu s standardom ISO 14577. Sistem je nadgrajen z modulom za meritve modula elastičnosti in trdote (togosti) kot kontinuirne (dinamične) funkcije globine indentacije, primerno za različne materiale (kovine, polimeri, tanke plasti, zlitine, keramika, itd.).
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si.

Skip to content