Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sistem za nanoindentacijo omogoča določitev Young-ovega modula in trdote v skladu s standardom ISO 14577. Sistem je nadgrajen z modulom za meritve modula elastičnosti in trdote (togosti) kot kontinuirne (dinamične) funkcije globine indentacije, primerno za različne materiale (kovine, polimeri, tanke plasti, zlitine, keramika, itd.).

Dostop do opreme

Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino