Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Sistem za popis integritete površin po mehanski in toplotni obdelavi
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Roman Šturm
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • SEM – elektronska mikroskopija, EDS analiza, WDS analiza; Natezni preizkus do 45 kN upogibni in tlačni preizkus, preizkušanje lepljenih in varjenih spojev, preizkušanje dinamične trdnosti, določanje da/dn oz. hitrosti širjenja razpok, določanje odpornosti materialov in površinskih zaščitnih slojev proti koroziji. Možnost uporabe različnih vrst korozivnih medijev z različno koncentracijo.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Ponedeljek – petek,  kadar oprema ni zasedena zaradi vaj. Kontakt: roman.sturm@fs.uni-lj.si.

Skip to content