Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

SEM – elektronska mikroskopija, EDS analiza, WDS analiza; Natezni preizkus do 45 kN upogibni in tlačni preizkus, preizkušanje lepljenih in varjenih spojev, preizkušanje dinamične trdnosti, določanje da/dn oz. hitrosti širjenja razpok, določanje odpornosti materialov in površinskih zaščitnih slojev proti koroziji. Možnost uporabe različnih vrst korozivnih medijev z različno koncentracijo.

Dostop do opreme

Ponedeljek – petek,  kadar oprema ni zasedena zaradi vaj. Kontakt: roman.sturm@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino