Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Raziskovalna oprema predstavlja testno razvojne zmogljivosti za nove tipe vlakenski laserjev visokih moči, v območju NIR in SWIR valovnih dolžin. Omogoča analizo vpliva, ki ga imajo posamezne laserske komponente na časovno in prostorsko obliko laserskega žarka.

Dostop do opreme

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt rok.petkovsek@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino