Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Ta popolnoma avtomatiziran Raman spektrometer z optičnim mikroskopom se uporablja za identifikacijo molekul in preučevanje kemičnih vezi ter intramolekularnih vezi z visoko prostorsko < 1 um in spektralno ločljivostjo ~ 1 cm^(−1). Zaznavno območje valovnih števil je 50–4000 cm^(−1) in je dopolnilna metoda IR spektroskopiji. Omogoča 2D mapiranje. Preučevani vzorci ne zahtevajo dodatne priprave. Uporablja se za karakterizacijo materialov, zlasti za preučevanje mejnih nanofilmov, merjenje temperature in iskanje kristalografske orientacije vzorca. Uporablja se lahko za analizo nanožic, grafena, diamantom podobnih prevlek (DLC), kvantnih pik, fulerenov in polimerov.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz, je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino