Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Izvajanje meritev in obdelava merjenih vrednosti za 2D karakterizacijo hitrostnih polj v sistemih prilagojenih za opravljanje optičnih meritev.

Dostop do opreme

Oprema se nahaja v prostorih laboratorija LFDT ali LVTS. Z opremo rokuje osebje, ki sistem razume, ga zna uporabljati in se drži varnostnih predpisov. Po predhodnem dogovoru je glede na razpoložljivost opreme in operativne osebe mogoče opravljanje meritev.

Pojdi na vsebino