Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena izvedbi površinskih analiz (ugotavljanje obrabnih mehanizmov, stanja površin in kemijske sestave vzorcev) na vseh tipih vzorcev (električno prevodnih in neprevodnih) pri povečavah od 5x do 300.000x. Delovanje v režimu nizkega vakuuma omogoča tudi  izvedbo analiz z oljem kontaminiranih vzorcih.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz,  je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino