Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Termokamera za brezdotično merjenje površinskih temperatur. Dodatne informacije Fakulteta za strojništvo, tel. 01 4771 103.

Dostop do opreme

Možnost izposoje za največ 3 dni. Kontakt: andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si in uros.stritih@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino