Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Spremljanje hitrih in izjemno hitrih pojavov v laboratorijskem, industrijskem in naravnem okolju ob snemanju z več deset tisoč slik na sekundo. Omogočeno snemanje tudi preko mikroskopa do 1500 kratne povačave.

Dostop do opreme

Preko spletnega ali e-mail kontakta iztok.golobic@fs.uni-lj.si je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva z najavo vsaj  3 dni pred snemanjem.

Pojdi na vsebino