Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sistem ki združuje sistem za napraševanje kovin, napravo za precizno merjenje 3D topografij, ter napravo za testiranje in karakterizacijo gorilnih celic.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru s predstojnikom katedre za management obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Pojdi na vsebino