Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Napredni izdelovalni in testni sistem gorivnih celic
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Franci Pušavec
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Sistem ki združuje sistem za napraševanje kovin, napravo za precizno merjenje 3D topografij, ter napravo za testiranje in karakterizacijo gorilnih celic.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru s predstojnikom katedre za management obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Skip to content