Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena spremljanju pojavov na področju prenosa toplote in snovi s poudarkom na fenomenih fazne spremembe. Poudarek je na visokohitrostnem spremljanju nestacionarnih pojavov z visoko krajevno resolucijo. Glede na fizikalni mehanizem opazovanja je potrebno prilagoditi zasnovo eksperimenta oz. konfiguracijo opazovanega pojava, kar je potrebno uskladiti s skrbnikom sistema.

Dostop do opreme

Dostop do opreme je možen s predhodno najavo pri skrbniku opreme. Glede konfiguracije opreme je potreben dogovor vsaj 1 teden pred izvedbo meritev oz. dostopa. Med uporabo mora biti prisoten skrbnik oz. pooblaščena oseba, ki tudi rokuje s sistemom.

Pojdi na vsebino