Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Pametni sistem nadzora izdelovalnega procesa, ki združuje podsisteme: diagnostično orodje odrezovalnega procesa, sistem diagnostike obremenitev obdelovalnega stroja, merilni sistem dimenzijske natančnosti končnih izdelkov s povratno zanko na odrezovalni/obdelovalni proces, ter fluorescenčna kamera za diagnostiko čistosti izdelkov.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru s predstojnikom katedre za management obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Pojdi na vsebino