Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Izvajanje numeričnih simulacij in analize rezultatov.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna preko računalniške mreže FS (SSH protokol). Potrebno je uporabniško ime, ki ga dodeli administrator sistema (Z. Rek) po odobritvi predstojnika katedre LFDT.

Skip to content