Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Merilna in računalniška oprema, ki je bila kupljena v sklopu paketa 12, je namenjena izključno za eksperimentalno in numerično vrednotenje obnašanja konstrukcij, ki so obremenjene z ekstremnimi mehanskimi obremenitvami (npr. trk vozila). Eksperimentalna oprema obsega triosne pospeškomerje z univerzalnimi moduli za kondicioniranje signalov, hitro kamero in laserska senzorja pomikov. Oprema za numerično vrednotenje obsega programsko opremo za izvajanje simulacij izrazito dinamičnih pojavov ter ustrezno razširitev strojne opreme.

Dostop do opreme

Do opreme imajo dostop partnerji razvojnega centra CRV ter ostali partnerji laboratorija LAVEK na UL-FS, s katerimi sodelujemo na skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih. Kontakt: marko.nagode@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino