arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Pikosekundni vlakenski laser s spremenljivo dolžino bliskov za optodinamske mikroobdelave
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:Kupljeni laserski izvor odpira nove možnosti naprednega procesiranja materialov. Zaradi kratkih laserskih bliskov (trajanje pod 10 ps) in relativno visoke povprečne moči (6 W) omogoča raziskave na področju napredne funkcionalizacije površin, izdelave mikroizvrtin brez toplotno vplivanega območja, mikro obdelave toplotno občutljivih materialov ter laserskega hladnega označevanja.

  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:Dostop do opreme je v domeni laboratorija LASTEH. Kontakt: matija.jezersek@fs.uni-lj.si.

Skip to content