Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Merjenje dinamične viskoznosti in gostote goriv in maziv pri različnih temperaturah. Določitev kinematične viskoznosti, indeksa viskoznosti in strižne hitrosti. Temperaturno območje: -20°C do 135°C. Območje viskoznosti: 0,2 do 30.000 mm²/s. Zahtevana prostornina vzorca: 5 mL. Standardi: ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz, je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino