Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Modularni sistem je osnovan na laser flash metodi za merjenje izotropnih in anizotropnih termičnih lastnosti v multifunkcionalnih materialih, v temperaturnem območju -100 °C do 500 °C. Različni nastavki omogočajo merjenje naslednjih tipov vzorcev: tanke plasti, trdne vzorce, kapljevine, paste, praške.

Dostop do opreme

Dostop do LFA naprave je možen po dogovoru z vodjo laboratorija (prof. Kitanovski). Opremo je možno najeti stupaj s kvaliificiranim operaterjem iz LAHDE.

Pojdi na vsebino