Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov
  • Odgovorna oseba: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Oprema je namenjena reološkim preiskavam materiala v skladu z ISO 3219 in ISO 6721 standardom. Poleg tega pa je na napravi možno izvesti tudi teste strižnega lezenja in relaksacije.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt: cem@fs.uni-lj.si.

Skip to content