Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Nova pridobitev laboratorija je mikroskop na atomsko silo (AFM) MFP 3D Origin, Asylum Research, Oxford Instruments. Ena izmed glavnih prednosti novega mikroskopa je možnost kvantitativnega vrednotenja mehanskih in triboloških lastnosti površin ter mejnih filmov, kot so elastičnost, dušenje, togost, trenje, disipacija energije, itd. Prav te lastnosti mejnih filmov imajo bistven pomen pri novejših triboloških študijah in omogočajo nov razvoj zelenih tehnologij mazanja, ki uporabljajo nove aditive in tvorijo filme, ki so običajno šibkejši, zato je kvantitativna primerjava med njimi ključnega pomena.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz,  je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino