Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Mikroskop na atomsko silo (atomic force microscope, AFM) z možnostjo kvantitativne analize mehanskih lastnosti inženirskih triboloških površin in mejnih filmov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Nova pridobitev laboratorija je mikroskop na atomsko silo (AFM) MFP 3D Origin, Asylum Research, Oxford Instruments. Ena izmed glavnih prednosti novega mikroskopa je možnost kvantitativnega vrednotenja mehanskih in triboloških lastnosti površin ter mejnih filmov, kot so elastičnost, dušenje, togost, trenje, disipacija energije, itd. Prav te lastnosti mejnih filmov imajo bistven pomen pri novejših triboloških študijah in omogočajo nov razvoj zelenih tehnologij mazanja, ki uporabljajo nove aditive in tvorijo filme, ki so običajno šibkejši, zato je kvantitativna primerjava med njimi ključnega pomena.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz,  je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si

Skip to content