Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Naprava je namenjena analizi obstojnosti biološko razgradljivih olj in drugih olj in masti, s poudarkom na degradacijski stabilnosti.

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago v laboratoriju TINT, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino