Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Gasmet-ov DX4000 plinski spektrometer s Fourierjevo transformacijo. Absorbcijska celica je segreta do 180°C, absorbcijski spekter se računalniško obdela s Forierjevo transformacijo. Analizator omogoča zaznavanje plinskih polutantov v sledovih v vlažnih in korozivnih plinskih zmeseh. Omogoča simultano merjenje 50 plinov.

Dostop do opreme

Za dostop do opreme prosim kontaktirajte Andreja Senegačnika (andrej.senegacnik@fs.uni-lj.si) ali Urbana Žvar Baškoviča (urban.zvar-baskovic@fs.uni-lj.si).

Pojdi na vsebino