Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena raziskavam laserskih mikro-obdelovalnih procesov ter pripadajočih optodinamskih pojavov. Poseben poudarek je namenjen optimizaciji procesov z uporabo sprotnih metod merjenja procesnih parametrov.

Dostop do opreme:

Oprema je dostopna v laboratoriju KOLT po predhodnem dogovoru s skrbnikom opreme. Kontakt: matija.jezersek@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino