Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Nadgradnja MTS 100 kN sistema z enoosnim 25 kN servo-pulzirnim preskuševališčem
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Marko Nagode
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Oprema omogoča izvajanje ločenih enoosnih natezno-tlačnih preizkusov gradiv do maksimalne sile +/-100 kN oz. +/-25 kN; statično (natezni test) ali dinamično (malociklično in velikociklično utrujanje). Oprema je pripravljena tudi za preizkuse pri povišanih temperaturah z uporabo temperaturnih komor.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Oprema se uporablja za lastne raziskave. Oprema je na voljo tudi za zunanje naročnike. Cena za storitve se za vsakega naročnika dogovori individualno glede na zahteve naročnika in potrebno opremo. Kontaktna oseba za izdelavo ponudbe je prof. Jernej Klemenc.

Skip to content