Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Visokozmogljivi računski sestav HPCFS; Programska oprema ANSYS za HPCFS
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Janko Slavič
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Sestav računalnikov (cluster) lahko s porazdelitvijo na več vzporednih procesov rešuje probleme, ki bi zahtevali tedne, mesec ali celo leto pri dveh, treh ali štirih procesorskih enotah. S sestavom, ki ima 500 ali več procesorskih enot se ta čas bistveno skrajša in predvsem omogoča pospešen vpogled v rezultate. Tako dosežemo hitrejše iskanje rešitve, ki je na namiznem računalniku celo nemogoča. Na področju simulacij tehničnih sistemov je uporaba takih super računalnikov samoumevna.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Zunanji uporabniki, ki bi želeli uporabljati računske kapacitete za svoje namene lahko le te najamejo po dogovoru in veljavnem ceniku za zunanje uporabnike. Kontakt: leon.kos@fs.uni-lj.si   (cena je določena za 150 jeder na uro).

Skip to content