Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sestav računalnikov (cluster) lahko s porazdelitvijo na več vzporednih procesov rešuje probleme, ki bi zahtevali tedne, mesec ali celo leto pri dveh, treh ali štirih procesorskih enotah. S sestavom, ki ima 500 ali več procesorskih enot se ta čas bistveno skrajša in predvsem omogoča pospešen vpogled v rezultate. Tako dosežemo hitrejše iskanje rešitve, ki je na namiznem računalniku celo nemogoča. Na področju simulacij tehničnih sistemov je uporaba takih super računalnikov samoumevna.

Dostop do opreme

Zunanji uporabniki, ki bi želeli uporabljati računske kapacitete za svoje namene, lahko le te najamejo po dogovoru in veljavnem ceniku za zunanje uporabnike. Kontakt: leon.kos@fs.uni-lj.si   (cena je določena za 150 jeder na uro).

Pojdi na vsebino