Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Spremljanje hitrih dogodkov prenosa toplote in snovi v vidnem in v infrardečem spektru v laboratorijskem, industrijskem in naravnem okolju. V vidnem spektru lahko uporabimo mikroskop. Za Joulovo gretje je na razpolago 1000 A DC usmernik.

Dostop do opreme

Preko spletnega ali telefonskega kontakta z Laboratorijem za toplotno tehniku FS UL je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva z najavo vsaj  3 dni pred snemanjem.  Kontakt: iztok.golobic@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino