Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Naprava je namenjena za zajem in  karakterizacije topografije (3D) površin, vključno z evalvacijo karakteristik površin (hrapavost, valovitost, radiji, itd.). Naprava omogoča zajem in diagnostiko na makro in mikro nivoju, z negotovostjo do nano območja.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru s predstojnikom katedre za management obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, Univeza v Ljubljani. Kontakt: franci.pusavec@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino