Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Preizkuševališče VIRTUAL je zasnovano za generiranje nadzorovanih pospeškov vozil udeleženih v urbanem prometu. Linearno pomična platforma ima največji pospešek 0.7 g in hod 5 m. Preizkuševališče dopušča uporabo dodatne merilne opreme za meritve dinamičnega odziva človeškega telesa v pogojih, kakršnim so izpostavljeni potniki v vozilih.

Dostop do opreme

Potencialni uporabniki naj za informacije v zvezi z razpoložljivostjo, tahtevami in podporo pri uporabi preizkuševališča kontaktirajo odgovorno osebo na oddelku.

Pojdi na vsebino