Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema omogoča meritve površinske topografije z uporabo konice za skeniranje profila in območja. Največja dolžina pomika konice je 120 mm katero lahko skenira s spremenljivo hitrostjo od 0,1 do 5 mm/s. Na voljo je več možnosti konic za različne profile hrapavosti s višinskim premikom do 1,04 mm. Skladnost s standardi – DIN 4768, ISO 4287.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz, je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino