Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Modularni raziskovalni sistem za analizo mikrofluidnih toplotnih stikal
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Andrej Kitanovski
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Oprema se lahko uporablja za preverjanje zasnove površin z mikro-fluidnim sistemo in oceno nadzora nad omočenjem in ter navezujočih se lastnosti takšne površine.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme

Za dostop do opreme je potrebno najmanj 1 mesec pred potentialno rabo kontaktirati skrbnika opreme na email: andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si ter cc (darja.jelocnik@fs.uni-lj.si).

Skip to content