Vodja laboratorija: prof. dr. Marko Hočevar

Tajništvo: Darja Jeločnik

Temelji Laboratorija za vodne in turbinske stroje segajo v leto 1998, ko se je iz oddelka za aerodinamiko Turboinštituta v Ljubljani oblikovala skupina raziskovalcev in univerzitetnih učiteljev na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Del raziskovalnih aktivnosti se je preoblikoval in dopolnil na novi lokaciji v LVTS-ju na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Področja raziskovalnih aktivnosti LVTS-ja temeljijo na raziskovalnih in razvojnih dosežkih med katere vsekakor sodijo:

  • razvoj simulatorjev turbopropelerskih letalskih motorjev za letalo IL-114,
  • razvoj vizualizacijske diagnostične metode kavitacije v turbinskih strojih,
  • razvoj diagnostične metode lokalnih termodinamskih lastnosti hladilnih stolpov,
  • razvoj tehnološke opreme in diagnostičnih metod v proizvodnji kamene volne.

V delu skupine se zrcalijo tako temeljne kakor tudi aplikativne raziskovalne in pedagoške aktivnosti na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Vsebinska področja pa segajo v numerično in eksperimentalno modeliranje snovnih in energijskih pretvorb v turbinskih strojih, numerično in eksperimentalno modeliranje snovnih in energijskih pretvorb v hladilnih stolpih, konstruiranje turbinskih strojev in eksperimentalno modeliranje proizvodnih procesov. Močno je poudarjeno sodelovanje z domačo in tujo industrijo, kjer se LVTS pojavlja v vlogi reševanja zahtevnih tehničnih problemov, razvoja opreme in izobraževanja. Izhajajoč iz referenc na EU projektih, kot je bilo vodenje 5. okvirnega projekta na področju kavitacije pa se raziskovalna skupina vključuje v nove raziskovalne in izobraževalne projekte v evropskem prostoru.

Raziskovalna področja: Mehanika fluidov, Turbinski stroji, Računalniško podprta vizualizacija

Spletna stran: http://lvts.fs.uni-lj.si/sl/

Pojdi na vsebino