V petek, 26. 5. 2023 ob 12:00 uri bo

MATTIA BUCCI

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Nestacionarno temperaturno polje in dinamika rasti parnega mehurčka pri vrenju na grelcu z majhno toplotno kapacitivnostjo in izboljšano površino

Mentor: doc. dr. Matevž Zupančič
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Komisija:

izr. prof. dr. Jože Kutin – predsednik
prof. dr. Janez Štrancar (IJS)
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
doc. dr. Matevž Zupančič – mentor kot pridružen član
prof. dr. Iztok Golobič – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v II/3A.

Pojdi na vsebino